Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.timeless.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť FIMES:ART s.r.o., sídlom: Lesnícka 1307/4, 080 05 Prešov, IČO: 465 965 34, IČ DPH: SK 202 353 2170, DIČ: 202 353 2170 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel Sro, vložka číslo: 25844/P. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcim pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2. Osobné údaje

Pri kúpe tovaru v našom internetovom obchode od Vás budú vyžadované Vaše platné identifikačné údaje. Tieto údaje sú pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru nevyhnutné. Za problémy vzniknuté zlým či neúplným vyplnením údajov nenesie spoločnosť FIMES:ART s.r.o. zodpovednosť. Ďalej prehlasujeme, že všetky osobné údaje uložené v našej databáze sú považované za prísne dôverné a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. je podľa toho s nimi nakladané. V žiadnom prípade tieto údaje nikomu neposkytujeme ani s nimi inak nenakladáme a má k nim prístup len zodpovedná osoba. Spoločnosť FIMES:ART s.r.o. naviac tieto údaje z databázy odstráni, kedykoľvek o to bude požiadané. Osobné dáta zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v našej databáze (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a ich odstránenie z našej databázy a ďalšie zákonné práva k týmto údajom. Pokiaľ bude kupujúci požadovať zmenu či odstránenie svojich os. údajov, informuje o tom predávajúceho na e-mail info@timeless.sk. Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

3. Kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa považuje za uzavretú potvrdením objednávky zo strany predávajúceho potvrdzovacím e-mailom. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil, a že s nimi súhlasí.

4. Zrušenie zmluvy

Predávajúci si vyhradzuje právo za určitých nepredvídateľných okolností objednávku zrušiť. Týmito okolnosťami je najmä: tovar v okamihu vyskladnenia, ktorý už nie je na sklade, tovar ktorý už nie je na sklade dodávateľa, dodávateľ podstatnou mierou zmenil cenu tovaru a pod. V takýchto prípadoch je predávajúci povinný informovať kupujúceho a ten má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci môže tiež objednávku zrušiť pred odoslaním tovaru, a to e-mailom zaslaním na info@timeless.sk

5. Ceny, platby a dodacie podmienky

Ceny sú platné v momente objednávky. Predávajúci si vo výnimočných prípadoch vyhradzuje právo na zmenu ceny. O tejto skutočnosti bude spotrebiteľ pred expedíciou tovaru informovaný a pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pre kontrolu bude spotrebiteľovi zaslaný potvrdzujúci email s novými údajmi. Daňový doklad spolu so záručným listom a všetkými ostatnými dokladmi bude potom kupujúcemu zaslaný spoločne so zakúpeným tovarom. V prípade os. prevzatia sa doklady predávajú pri zaplatení. V internetovom obchode www.timeless.sk má spotrebiteľ možnosť dodania a platby týmito spôsobmi:
– Dobierkou – cena za tovar je uhradená pri predaní zásielky zástupcami prepravnej spoločnosti. Objednaný tovar Vám bude doručovaný kuriérnou prepravnou spoločnosťou DPD. Za túto službu bude kupujúcemu pripočítané k celkovej cene 4 € (+ 1 € dobierka). Pri objednávke nad 200 € nie je tento poplatok zákazníkovi účtovaný a dopravu má úplne ZADARMO.
– Osobný odber – Tovar je možné po dohode si vyzdvihnúť osobne na adrese sídla prevádzky: Lesnícka 4, 080 05 Prešov. Dodacia lehota je vždy uvedená pri každom tovare individuálne.

 

Pri objednávke nad 200 € je vždy doprava zadarmo.

Možnosti dodania
Doručenie – DPD (balík do ruky): 4 €
Osobný odber: zdarma – Tovar je možné po dohode si vyzdvihnúť osobne na adrese sídla prevádzky: Lesnícka 4, 080 05 Prešov.

Možnosti platieb
Dobierka (pri prevzatí): 1 €
Bankovým prevodom: zdarma
Platobnou kartou online: zdarma

Uvedené ceny sú vrátane DPH

 

Doručenie – DPD
Spoločnosť DPD doručí Vašu zásielku na Vami zvolenú adresu napríklad do bytu, alebo kancelárie.

Cena: 4€ (+1€ v prípade dobierky)
Termín dodania: Takmer v 100% prípadov je balík doručený nasledujúci pracovný deň po expedovaní zásielky. Viac informácií nájdete u konkrétneho tovaru, v závislosti na jeho dostupnosti. Tovar, ktorý je skladom, bude pri objednávke vytvorenej do 13h, doručený už následujúci pracovný deň.
Informácie o priebehu: Emailom vám zašleme sledovací kód a odkaz na stránku, kde môžete sledovať priebeh doručovania zásielky. DPD naviac informuje pomocou SMS, alebo emailu o presnom dátume doručenia.
Keď nebudete k zastihnutiu: DPD doručuje zásielky v pracovných dňoch od pondelka do piatku. Ak prvé doručenie zlyhalo, podnikne DPD ďalšie dva pokusy o doručenie.
Výhody: dva pokusy o doručenie, možnosť platby kartou pri prevzatí, možnosť zmeny adresy doručenia.

Možnosti platby pri doručení DPD:
– dobierka – hotovosť, alebo platobnou kartou pri prevzatí (príplatok 1€)
– platba prevodom (zdarma)
– platba kartou online po odoslaní objednávky (zdarma)

Osobný odber
Zdarma – Tovar je možné po dohode si vyzdvihnúť osobne na adrese sídla prevádzky: Lesnícka 4, 080 05 Prešov.

Dobierka
Cena: 1 € s DPH
Dobierka je spôsob doručenia tovaru, pri ktorom zaplatíte za tovar kuriérovi alebo poštovému doručovateľovi v hotovosti peniazmi.

Bankovým prevodom
Cena: zdarma
Tovar zaplatíte dopredu na náš bankový účet. Údaje k platbe Vám budú zobrazené po odoslaní objednávky, kedy budú tiež automaticky odoslané na Váš email. Expedícia tovaru je možná až po prijatí platby na náš účet

Platba kartou on-line
Cena: zdarma
Platba kartou je bezpečná. Pri akceptovaní platobných kariet využívame 3D-Secure riešenie, čo je najmodernejšia aplikácia kartových Asociácií MasterCard a Visa umožňujúca bezpečné platby kartou na internete. Po dokončení objednávky budete presmerovaní na zabezpečené stránky banky, kde zadáte požadované údaje pre platbu.

 

6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

V súlade so zákonom má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Ak sa rozhodne kupujúci v tejto lehote od kúpnej zmluvy odstúpiť, bude mu vrátená kúpna cena. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť, doporučujeme o tom informovať predávajúceho na tel.: +421 903 882 918 alebo e-mailom: info@timeless.sk. Kupujúci potom do 10-tich dní zašle tovar späť doporučene. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý. Pre hladký priebeh tiež doporučujeme zaslať sprievodný list, kópiu faktúry popr. aj číslo bankového účtu, na ktorý si prajete vrátiť peňažné prostriedky. V prípade, že vrátený tovar bude poškodený, nebude úplný alebo bude viditeľne opotrebovaný, budeme uplatňovať voči kupujúcim náhradu škody.

7. Vrátenie peňazí

Pri odstúpení od zmluvy budú peniaze kupujúcemu vrátené prevodom na bankový účet. Peniaze budú vrátené podľa zákona najneskôr do 30 dní od momentu odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ spotrebiteľ zaplatil za tovar dopredu a objednávka nemôže byť zo strany predávajúceho realizovaná, informuje o tom predávajúci kupujúceho telefonicky alebo na e-mail uvedený v objednávke. Najneskôr do 7 dní od informovania budú potom peňažné prostriedky kupujúcemu vrátené na bankový účet.

8. Záruka, reklamácia a rozpor s kúpnou zmluvou

Záručná lehota začína bežať prevzatím veci kupujúcim. Pokiaľ nie je v záručnom liste stanovené inak, je tovar v zákonnej lehote 24 mesiacov. Prípadné reklamácie budú riešené individuálne k Vašej spokojnosti v súlade s právnym poriadkom SR. Pokiaľ bude reklamácia vyhodnotená ako oprávnená, má spotrebiteľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť a pokiaľ zistí vady, je o tomto povinný informovať predávajúceho. O najbližšom servisnom stredisku sa môžete informovať telefonicky alebo emailom.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou („rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Odporúčaný postup pri reklamácii:
1. informujte nás e-mailom na info@timeless.sk alebo telefonicky na čísle +421 903 882 918
2. tovar odošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu spolu s vyplneným formulárom „Odstúpenie od zmluvy„.
3. do 2 pracovných dní od obdržania balíka Vám zašleme reklamačný protokol
4. o priebehu reklamácie Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.

 

Reklamácia tovaru

Vyplňte tento formulár (priložte k reklamovanému tovaru)

Odstupenie-od-zmluvy (.doc)

Tovar spolu so záručným listom potom pošlite do 14-tich dní na adresu: FIMES:ART s.r.o., Lesnícka 1307/4, 080 05 Prešov. Zásielku neposielajte na dobierku, nebude prijatá, ďakujeme. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní od prevzatia tovaru. V prípade nevybavenia reklamácie v tejto lehote má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Kompletné znenie obchodných podmienok nájdete tu.

 

9. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorých z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetovej stránke konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10. Záverečné informácie

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov, kontakt: pr@soi.sk, 051/7721597.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

V Prešove, dňa 1.12.2022